Mutari Relocare Instalare

Instalare industriala

  • Instalare Industriala sau Instalari Industriale
  • Relocare Industriala sau Relocari Industriale
  • Mutare Industriala sau Mutari Industriale

Toate au acelasi obiectiv: asigurarea dotarii cu masinile si liniile de productie necesare derularii activitatilor primcipale ale fabricii sau unitatiii Dvs de productie. Intelegem acest tip de proiect in toata complexitatea lui si il tratam profesionist si flexibil.
Abordam activitatile in proiect unic (un singur echipament de productie) sau gradual, pe masura derularii programului Dvs de dotare, in etape succesive.
Intelegem si ne putem asuma parametri de constrangere (termen si buget) si colaboram in parteneriat cu Dvs pentru realizarea obiectivelor principale: punerea in functiune la termen si respectarea bugetului alocat.

In acest scop, serviciile Reloc Instal includ:

Pentru Proiecte de Instalare Industriala :
» Operatuni de incarcare / descarcare in / din camioane, inclusiv asigurarea logisticii necesare (camioane, macara, stivuitoare, personal)
» Servicii de transport (gabaritice si / sau agabaritice) ale echipamentelor
» Transport intern, pina la pozitia de instalare a utilajelor de productie
» Servicii de montaj (mecanic, electric, hidraulic, pneumatic si ventilatie), inclusiv pozitionare, aliniere, echilibrare
» Servicii de asistenta tehnica (mecanic, electric, hidraulic, pneumatic si ventilatie) pentru punerea in functiune

Pentru Proiecte de Relocare Industriala :
» Servicii de demontare (mecanic, electric, hidraulic, pneumatic si ventilatie)
» Transport intern, pina in zonele logistice de incarcare in camioane
» Furnizare echipamente logistice (macara, stivuitor, personal calificat, camioane de transport)
» Transport (gabaritic si / sau agabaritic) la destinatie
» Descarcare din camioane, cu asigurarea pachetului de logistica necesar
» Transport intern pina la pozitia de instalare
» Asamblare (mecanic, electric, hidraulic, pneumatic si ventilatie), pozitionare, aliniere si echilibrare echipamente de productie
» Servicii de asistenta tehnica (mecanic, electric, hidraulic, pneumatic si ventilatie) pentru punerea in functiune

Servicii de consultanta pentru proiecte de Instalare / Relocare / Mutare Industriala

Servicii conexe :
» proiectare, furnizare si montaj structuri metalice integrate
» demontare si evacuare – fara valorificare – echipamente de productie scoase din uz